Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

Βενιζέλος : Υπερ της αναγνώρισης των πτυχίων των ιδιωτικών ελληνικών κολεγίων

Ερώτηση

Με δεδομένη την αντίδρασή σας στο άρθρο 16 του Συντάγματος, πώς θα λυθεί το ζήτημα της αναγκαίας –λόγω κοινοτικών οδηγιών– αναγνώρισης των πτυχίων των ιδιωτικών ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια;

Απάντηση

Το άρθρο 16 δεν έχει σχέση με την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει τις οδηγίες και είναι τραγικό το ότι επί χρόνια παραμένει αρρύθμιστη και ανεξέλεγκτη η λειτουργία των κέντρων ελευθέρων σπουδών. Είναι όμως άλλο πράγμα τα επαγγελματικά δικαιώματα για τα οποία υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα και άλλο πράγμα η ακαδημαϊκή αναγνώριση και άρα το καθεστώς του δημόσιου πανεπιστημίου, που πρέπει να αναβαθμίζεται διαρκώς και να καθίσταται διεθνώς ανταγωνιστικό. Σημειώνω ότι, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, τα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρίζονται όταν αναγνωρίζονται και στη χώρα προέλευσης και ασκούνται ή μπορεί να ασκηθούν πραγματικά και σε αυτήν. Σου επιτρέπουν, δηλαδή, να εργαστείς ως γιατρός, μηχανικός ή δικηγόρος και στη Βρετανία.


Απο : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100084_21/10/2007_246069

Blogged with Flock

Δεν υπάρχουν σχόλια: